Trasy

TP10 
Skala mapy: 1:25 000, kolorowa
Liczba punktów kontrolnych: 10 (w tym 3 punkty w powiększeniu) + "dary lasu"
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 11,3 km (w linii prostej: 8,4 km)
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Róg polanki, koniec rowu, róg ogrodzenia, górka, obniżenie terenu 
Charakterystyka trasy
    Trasa o umiarkowanej trudności nawigacyjnej, choć niewymagająca fizycznie. W istotnej części przebiega przez ścieżki leśne czy suche rowy. Kilka dojść do punktów kontrolnych wymusza bieg/spacer na azymut. Mapa turystyczna w skali 1:25 000, zaktualizowana o wycinki leśne (stan na listopad 2018). Optymalny wariant jedynie na początku i na końcu przebiega przez drogę asfaltową. Brak możliwości zaopatrzenia w sklepie, brak punktów żywieniowych. Teren dość bogaty w drogi/ścieżki/granice kultur oraz rowy (w większości suche). Liczne tereny otwarte po wycinkach.

TP25
Skala mapy: 1:50 000 (mapa główna), 1:10 000 (mapa BnO - Zajączkowo Parcele - aktualizacja listopad 2018, autor mapy: P.Jankowiak)
Liczba punktów kontrolnych: 22 (w tym 9 na mapie do BnO oraz 4 punkty w powiększeniu)
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
ugość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 24,7 km (w linii prostej 20 km)
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Brzeg obniżenia z wodą, kamień, róg ogrodzenia, górka, korzeń drzewa, zakręt rowu, między górkami, dół
Charakterystyka trasy:
  Trasa dla średnio-zaawansowanych - umiarkowana trudność nawigacyjna (w niektórych miejscach - nawet wymagająca nawigacyjnie), bogata liczba ścieżek, suchych rowów oraz granic kultur. Zmienna przebieżność w lesie. Liczne pozostałości po wycinkach. Mapy w bardzo dużej mierze zgodne z terenem. Drogi asfaltowe jedynie w okolicy startu i mety. Trasa nie przebiega przez zabagnione obszary, teren leśny w przeważającej mierze suchy. Brak punktów żywieniowych, brak możliwości zaopatrzenia się w sklepie. Przewidywany czas zwycięzcy - 2:45

TP50
Skala mapy: 1:50 000 (mapa główna), 1:10 000 (mapa BnO - Zajączkowo Parcele - aktualizacja listopad 2018, autor mapy: P. Jankowiak), 1:15 000 (mapa BnO - Wielonek III, format A3, autor mapy: M. Wąsowski, aktualizacja: S.Wojciech)
Liczba punktów kontrolnych: 36 (w tym 9 na mapie BnO - Zajączkowo Parcele, 11 na mapie BnO - Wielonek III oraz 5 punktów w powiększeniu)
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
ugość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 47,3 km (w linii prostej 37,4 km)
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Brzeg obniżenia z wodą, kamień, róg ogrodzenia, górka, korzeń drzewa, zakręt rowu, między górkami, dół, początek wąwozu, ambona, suchy rów między ogrodzeniami
Charakterystyka trasy:
  Trasa dla zaawansowanych - umiarkowana trudność nawigacyjna (w niektórych miejscach - nawet wymagająca nawigacyjnie) i dość wymagająca kondycyjnie ze względu na długość trasy oraz dużej liczby punktów kontrolnych. Trasa bogata w liczbę ścieżek/przecinek czy granic kultur. Liczne pozostałości oraz tereny otwarte po wycinkach (w wielu miejscach ogrodzone). Zmienna przebieżność w lesie, liczne łąki podmokłe, mała ilość terenów bagiennych. Drogi asfaltowe jedynie w okolicy startu i mety. Jeden punkt żywieniowy (woda, ciastka, batony, izotoniki, energetyki) - w optymalnym wariancie 23km/14,5km w linii prostej (choć w wielu z was spotka się przy punkcie żywieniowym w połowie trasy). Brak możliwości zaopatrzenia się w sklepie. Przewidywany czas zwycięzcy: 5:15.

TR40
Skala mapy: 1:50 000
Liczba punktów kontrolnych: 10 (w tym 3 punkty w powiększeniu)
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 40,1 km (w linii prostej 31,5 km)
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Obniżenie terenu, róg granicy kultur, róg lasu, oczko wodne (S), rozwidlenie rowów, drzewo liściaste
Charakterystyka trasy:
  Trasa dla o umiarkowanym stopniu trudności pod względem nawigacyjnym oraz fizycznym. Drogi leśne w znakomitej większości są suche (chyba, że przez najbliższy tydzień będą ulewy - choć niskie jest prawdopodobieństwo). W wielu miejscach ścieżki mogą być zarośnięte, choć nadal są przejezdne. Optymalny wariant w bardzo niewielkim stopniu wykorzystująca drogi asfaltowe. Trasa przebiega w terenie leśnym - wariant optymalny przewiduje przejazd przez niewielką wioskę - brak możliwości zaopatrzenia. Brak punktu żywieniowego.

TR100
Skala mapy: dwie mapy w skali 1:50 000 (format A4)
Liczba punktów kontrolnych: 21 (w tym 3 punkty w powiększeniu)
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 97,8 km (w linii prostej 71,1 km)
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Obniżenie terenu, róg granicy kultur, róg lasu, oczko wodne (S), rozwidlenie rowów, drzewo liściaste, brzeg jeziora - drzewo 10m na zachód, głaz, charakterystyczne 4 drzewa, cypel, ruiny budynku, pod mostem (N)
Charakterystyka trasy:
  Trasa dla o umiarkowanym stopniu trudności pod względem nawigacyjnym, choć dość wymagająca fizycznie. Część pierwsza trasy rowerowej  - identyczna jak dla TR40, tj.: Drogi leśne w znakomitej większości są suche (chyba, że przez najbliższy tydzień będą ulewy - choć niskie jest prawdopodobieństwo). W wielu miejscach ścieżki mogą być zarośnięte, choć nadal są przejezdne. Optymalny wariant w bardzo niewielkim stopniu wykorzystująca drogi asfaltowe. Trasa przebiega w terenie leśnym - wariant optymalny przewiduje przejazd przez niewielką wioskę - brak możliwości zaopatrzenia. Trasa południowo-wschodnia -w dużej mierze przebiega na terenach otwartych oraz w okolicach dwóch zbiorników wodnych (w tym jez. Bytyńskiego). Trasa łatwiejsza kondycyjnie niż w minionym roku, zaś przewidywany czas zwycięzcy nie powinien przekroczyć 7h. Bogata liczba dróg asfaltowych oraz możliwość zaopatrzenia w kilku sklepach (w szczególności w Kaźmierzu, Biedronka) - z tego powodu brak punktu żywieniowego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz