Trasy

TP10 
Skala mapy: 1:10 000, kolorowa, BnO - Koźle
Liczba punktów kontrolnych: 12
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): ~10 km
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Przepust, szczyt górki, brzeg oczka wodnego
Charakterystyka trasy
    Trasa dla początkujących i w dużej części przebiega przez leśne drogi (ścieżki) oraz w całości na mapie do biegu na orientację. Punkty kontrolne położone obok ścieżek. Na niemal każdym punkcie - upominek dla dzieci. 

TP25
Skala mapy: 1:50 000 (główna) oraz dwie mapy do BnO w skali 1:10 000, tj. Koźle i Wielonek
Liczba punktów kontrolnych: 25 (w tym 8PK na mapie BnO-Koźle oraz 15PK na mapie BnO-Wielonek)
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO):  25,5 km
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: Przepust, dół, szczyt górki, charakterystyczne drzewo, brzeg oczka wodnego
Charakterystyka trasy
   Trasa dla średnio-zaawansowanych i przebiega na terenie leśnym. Przebieżność optymalnej trasy bardzo zróżnicowana, w wielu miejscach zarośnięta z roślinnością z kolcami. W niektórych miejscach znajdują się tereny podmokłe. Optymalny wariant trasy nie przewiduje w zasadzie biegania po drodze asfaltowej. Brak możliwości zaopatrzenia w sklepie - trasa również nie przebiega przez gospodarstwa domowe.

TP50
Skala mapy: 1:50 000 (główna), dwie mapy do BnO w skali 1: 10 000, tj. Koźle i Wielonek oraz jedna mapa w układzie topograficznym z 1965 roku w skali 1:10 000 - Zapust.
Liczba punktów kontrolnych: 38 (w tym 8PK na mapie BnO-Koźle, 15PK na mapie BnO-Wielonek oraz 6 PK na mapie Zapust
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 51,5 km
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: zbocze górki (W), szczyt górki, przepust, mulda, dół, ambona, obniżenie, róg granicy kultur, mostek,
Charakterystyka trasy:
    Trasa dla zaawansowanych i przebiega na terenie leśnym. Przebieżność optymalnej trasy bardzo zróżnicowana, w wielu miejscach zarośnięta z roślinnością z kolcami. W niektórych miejscach znajdują się tereny podmokłe (nawet nie do przejścia-zalecane zachowanie ostrożności) Na mapie Zapust zostanie zaznaczony mostek - jako jedyne możliwe przejście do kolejnego punktu kontrolnego. Optymalny wariant trasy nie przewiduje w zasadzie biegania po drodze asfaltowej. Brak możliwości zaopatrzenia w sklepie.

TR40
Skala mapy: 1:50 000 (główna) wraz nielicznymi powiększeniami w skali np. 1:5000
Liczba punktów kontrolnych: 15
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 39,5 km
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: brzeg oczka wodnego, obniżenie, skarpa, róg lasu
Charakterystyka trasy:
   Trasa dla średnio-zaawansowanych i w przeważającej mierze przebiega przez teren leśny. Część trasy przebiega przez dość ruchliwą drogę o znaczeniu lokalnym. Przejezdność ścieżek dość dobra (choć w wielu miejscach zabłocona) oraz w wielu momentach można zetknąć się z przewróconymi drzewami. Punkty kontrolne znajdują się w charakterystycznych miejscach. Trasa przebiega przez obszary leśne położone na północ od miejscowości Koźle oraz Lipnica.

TR100
Skala mapy: 1:50 000 (główna) wraz z powiększeniami w skali np. 1:5000
Liczba punktów kontrolnych: 30
Kolejność zaliczania: scorelauf (dowolny)
Długość trasy (mierzona zgodnie z regulaminem PMnO): 96 km
Przykładowe opisy punktów kontrolnych: brzeg oczka wodnego, obniżenie, skarpa, róg lasu, grobla, cmentarz r.Twardowskich.
Charakterystyka trasy:
   Trasa dla zaawansowanych i w przeważającej mierze przebiega przez teren leśny. Część trasy przebiega przez dość ruchliwe drogi drogę o znaczeniu lokalnym oraz powiatowym. Przejezdność ścieżek dość dobra (choć w wielu miejscach zabłocona) oraz w wielu momentach można zetknąć się z przewróconymi drzewami. Punkty kontrolne znajdują się w charakterystycznych miejscach. Trasa przebiega przez obszary leśne położone na północ od miejscowości Koźle oraz Lipnica oraz na północ od Szamotuł (do rzeki Warta).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz