Program rajdu

3 XII 2016 (Sobota)

17:00 Otwarcie biura zawodów, przyjmowanie uczestników rajdu

4 XII 2016 (Niedziela)

7:15 Odprawa techniczna i wydawanie map dla tras TP50 i TR100
7:30 Start tras TP50 i TR100

8:15 Odprawa techniczna i wydawanie map dla tras TP25
8:30 Start tras TP25

9:15 Odprawa techniczna i wydawanie map dla tras TR40
9:30 Start tras TR40

9:45 Odprawa techniczna i wydawanie map dla trasy TP10
10:00 Start trasy TP10

12:00 Wydawanie posiłków
14:00 Limit czasu dla trasy TP10 (tj. 4h)
15:30 Limit czasu dla trasy TR40 (tj. 6h)
16:30 Limit czasu dla trasy TP25 (tj. 8h)
19:30 Limit czasu dla trasy TP50 i TR100 (tj. 12h)

Dekoracja zwycięzców - około 1h po przybiegnięciu na metę pierwszych trzech zawodników/zawodniczek. 

5 XII 2016 (Poniedziałek)

9:00 Zamknięcie biura rajdu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz